Zawieszenie działalności żłobków i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia

Na mocy zarządzenia z 25 marca 2020 roku Prezydent Miasta Żory postanowił o zawieszeniu działalności żłobków, klubów dziecięcych i innych obiektów znajdujących się  na terenie Miasta Żory, w których świadczona jest opieka nad dziećmi do lat 3.

W terminie od 26 marca do 10 kwietnia na terenie Miasta Żory zostaje zawieszona działalność żłobków, klubów malucha i innych obiektów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Żory. Ponadto w związku z poleceniem Nr 41/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r., zaleca się zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i innych obiektów mieszczących się na terenie Miasta Żory, utworzonych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miejska Żory, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.