Zakład Aktywności Zawodowej pod nowymi sterami

Po pełnych sukcesów 10 latach z funkcji dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” w Żorach zrezygnował Jerzy Krótki. Od 1 października jego obowiązki przejęła Anita Wawoczny.

Jerzy Krótki przez ostatnie 25 lat zajmował się zagadnieniami związanymi z rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Od sierpnia 2009 r., tworzył w naszym mieście Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. Pod jego wodzą ZAZ zwiększył zatrudnienie osób niepełnosprawnych z 40 do 65. Jerzy Krótki jest inicjatorem powołania w 2010 r. Stowarzyszenia „Wspólna Pasja”. Od września 2013 r. do czerwca 2015 r., pełnił funkcję koordynatora Projektu Systemowego „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”, dzięki któremu 15 osób niepełnosprawnych z Żor znalazło zatrudnienie. Jest też inicjatorem podpisanego w lutym 2013 r. porozumienia o współpracy 14 instytucji z terenu Żor, w ramach lokalnego partnerstwa na rzecz działań w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, mieszkańców Żor, a także współinicjatorem utworzenia w Żorach w 2015 r. Dziennego Domu Pobytu „Senior +” dla 30 osób w wieku 60+. To także inicjator i organizator utworzenia w 2016 r. Żorskiej Spółdzielni Socjalnej „Werwa”, która docelowo utworzy do 15 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Za swoje działania został nagrodzony tytułem „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, w konkursie ogłoszonym Zarząd Województwa Śląskiego.

Kierownictwo nad ZAZ „Wspólna Pasja” przejęła Anita Wawoczny, związana z Zakładem od jego powstania. Dotychczas pełniła w nim funkcję Zastępcy Dyrektora oraz Głównej Księgowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz dużą wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania tego typu placówek. Posiadane kompetencje sprawiły, że od października Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory postanowił powierzyć jej kierowanie jednym z największych i najprężniej rozwijających się zakładów aktywności zawodowej w naszym województwie.