Sesja Żorskiej Rady Seniorów – październik 2018 r.

Członkowie Żorskiej Rady Seniorów spotkają się na sesji, by porozmawiać o zagadnieniach najważniejszych dla  starszych mieszkańców naszego miasta.

Najbliższa sesja Żorskiej Rady Seniorów odbędzie się w poniedziałek, 15 października, o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 14/2018 z sesji Żorskiej Rady Seniorów.
5. Podsumowanie działań Żorskiej Rady Seniorów w kadencji 2014 - 2018 r.
6. Zamknięcie obrad.

 Rada Seniorów