Budżet miasta na 2021 rok uchwalony jednogłośnie!

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta, żorscy radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2021 rok! Zostały w nim zabezpieczone środki finansowe na wiele ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców Żor inwestycji.

Projekt budżetu miasta Żory na 2021 roku został przygotowany przez Prezydenta Miasta, a następnie radni wchodzący w skład Rady Miasta zapoznali się z nim szczegółowo podczas prac komisji branżowych. W toku prac radni wnieśli do projektu liczne uwagi i spostrzeżenie, z których znaczna część została uwzględniona w ostatecznym kształcie miejskiego budżetu.

W wyniku bardzo dobrej współpracy opracowany został przyszłoroczny budżet miasta Żory, w którym założono dochody w wysokości aż 457 503 145,21 . Wydatki oszacowano natomiast na kwotę na 459 103 145,21 zł. Warto podkreślić, że planowane  dochody bieżące gminy to 396 617 198,95 zł, zaś wydatki bieżące to 394 093 702,99 zł, co oznacza osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w 2021 roku najwięcej środków z miejskiego budżetu przeznaczonych zostanie na działy: oświata i wychowanie - 157 mln zł; rodzina (w tym program Rodzina 500+) – 99,5 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 mln zł oraz gospodarka mieszkaniowa – prawie 28 mln zł.

Pomimo niełatwej sytuacji budżetowej samorządów, spowodowanej pandemią, w miejskim budżecie na 2021 zaplanowanych zostało wiele ważnych inwestycji. W przyszłym roku poprawi się m.in. infrastruktura drogowa w Żorach, a co za tym idzie bezpieczeństwo na drogach. 300 tysięcy złotych zabezpieczono na budowę pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Sadową. Kolejne 700 tysięcy zł będzie kosztowała budowa ronda u zbiegu ulic Rolniczej i Wodzisławskiej. W budżecie zabezpieczono też 3 665 000 zł na przebudowę ulic Fabrycznej i Bocznej, które połączy zupełnie nowa droga – na ten cel miasto pozyskało dodatkowo dofinansowanie w wysokości 6,8 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

W 2021 roku zaplanowano też wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Węglowej oraz modernizację chodników i dróg na os. Gwarków – na ten cel przeznaczono 300 tys. zł. Przeprowadzona zostanie też modernizacja ul. Wąwozowej (100 tys. zł), ul. Drwali (150 tys. zł) i ul. Karola Miarki (etap I – 300 tys. zł). Przebudowany zostanie również chodnik na ul. Pukowca (200 tys. zł) i na os. Sikorskiego przy bloku 9M (85 tys. zł) oraz dokończony chodnik na ul. Skotnica (120 tys. zł). Wybudowane zostaną też parkingi przy blokach 1 i 2 na os. Pawlikowskiego (250 tys. zł) oraz przy ZSP 8 w Rogoźnej (100 tys. zł).

Wraz z nowym rokiem rozpocznie się także remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 – na ten cel zabezpieczono 4 413 tys. zł. Na realizację projektu pn. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 091 274,05 zł, z czego 3 651 352,11 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania uzupełni wsparcie ze środków budżetu państwa w wysokości 439 921,94 zł.

Planowana jest też modernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, na którą zabezpieczono w budżecie 280 tys. zł.

Miasto będzie nadal inwestowało w poprawę warunków do nauki w szkołach i przedszkolach. Aż 4 miliony złotych zabezpieczono na adaptację oraz rozbudowę o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13, gdzie powstanie filia Zespołu Szkół Specjalnych. Opracowany zostanie również projektu rozbudowy Przedszkola nr 16 (100 tys. zł). Dodatkowo na inne prace modernizacyjne placówek oświatowych zabezpieczono 0,5 mln zł.

Ważne miejsce w miejskim budżecie zajmuje kontynuacja już trwających inwestycji, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pierwszą z nich będzie rewitalizacja dworca kolejowego w ramach projektu „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I dworzec PKP”. Na ten cel zabezpieczono 1,6 mln zł. Warto przypomnieć, że miasto pozyskało dofinansowania na te projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 897 062,50 zł.

Największą inwestycją w przyszłorocznym budżecie będzie kontynuacja renowacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach oraz budowa obok niego parku rekreacyjno – sportowego. Na ten cel zabezpieczono aż 14 445 400 zł. Natomiast 3 mln zł tylko w 2021 roku przeznaczone zostaną na budowę basenu otwartego, w ramach projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Przypomnijmy, że na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 120 994,65 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 484 822,90 zł z budżetu państwa.

W miejskim budżecie zabezpieczono także 1 600 000 zł na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz zarezerwowano 2 070 000 zł z przeznaczeniem na realizacji projektów, wybranych przez mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

 

Na zdjęciu Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha referuje projekt budżetu miasta na 2021 rok podczas sesji Rady Miasta Żory w kinie „Na Starówce”.

Na zdjęciu Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha referuje projekt budżetu miasta na 2021 rok podczas sesji Rady Miasta Żory w kinie „Na Starówce”.