Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - styczeń 2020 r.

W poniedziałek, 20 stycznia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku posiedzenia.

4. Rozpatrzenie spraw:

- skargi z dnia 17.04.2019 r. Sołtysa Sołectwa Rudziczka na działanie Prezydenta Miasta w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego m. in. GUM RECYCLING Sp. z o.o.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Przyjęcie Protokołów nr 13/2019 i 14/2019

8. Zamknięcie posiedzenia.