Sesja Rady Miasta – wrzesień 2019 r.

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 26 września w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godzinie 14:00.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr  X/2019 z sesji Rady Miasta.
5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żory za lata 2017 – 2018.
6. Rozpatrzenie spraw:
6.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok.
6.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 - 2031.
6.3. Zmiany Uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2019r.
6.4. Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020r.
6.5. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych  1681/140, 2194/131, 2196/125, 2198/116, 2200/108 z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach.
6.6. Przedłożenia Radzie Miasta Żory projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości zabudowanej.
6.7. Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żory na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
6.8. Przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Żory na lata 2015-2020.
6.9. Zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.
6.10. Zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 124/VIII/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy.
6.11. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
6.12. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
6.13. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach w Zespole Szkół nr 1 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach w Zespole Szkół nr 1.
6.14. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
6.15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach w Zespole Szkół nr 3 w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach w Zespole Szkół nr 3.
6.16. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
6.17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego w Żorach w Zespole Szkół nr 3 w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach w Zespole Szkół nr 3.
6.18. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Żorach w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w pięcioletnie Technikum nr 1 w Żorach w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika.
6.19. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w pięcioletnie Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
6.20. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w pięcioletnie Technikum nr 3 w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
6.21. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Żorach w Zespole Szkół nr 1 w pięcioletnie Technikum nr 4 w Żorach w Zespole Szkół nr 1.
6.22. Ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 185/XIV/96 Rady Miejskiej w Żorach w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Żory.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miasta Żory

Najnowsze:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkania dla Firm

NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o dotacje na realizację swoich innowacyjnych projektów.

W trakcie tych spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawione zostaną m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówione będą szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także zaprezentowane zostaną konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój, w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Najbliższe spotkania odbędą się:

30 października w TechnoParku Gliwice

6 listopada w EuroCentrum Katowice

Spotkania NCBR dla Firm są bezpłatne a chętni przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe mogą się na nie zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy.  

Żorski Bieg Na Orientację - zapisy do 22 października!

Żorski Bieg Na Orientację już w piątek, 25 października! Zapisy trwają do worku, 22 października.

Asystent osoby niepełnosprawnej - ostatni moment na złożenie wniosku

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z pomocy osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej, mogą zgłaszać się do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS w Żorach przy ul. Boryńskiej 13 lub pod nr tel. 32 4357840. 

Ogłoszenie Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej.

Konkurs ofert Nr 12/2019 na realizację w roku 2019 zadania publicznego miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 12/2019 na realizację w roku 2019 zadania publicznego miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.