Informacja o zakupie jonizatorów powietrza dla Urzędu Miasta oraz analizach dotyczących zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli

Miasto pozyskało ponad 317 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu pn. „Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”, którego celem jest ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 249 pracowników urzędu poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Żory oraz poprawę ergonomii pracy jego pracowników. W związku z niepełną informacją podaną przez portal tuŻory.pl wyjaśniamy, że to właśnie w ramach tego projektu zakupiono 23 jonizatory powietrza na potrzeby Urzędu Miasta.

Jonizatory powietrza zostały zakupione w ramach projektu pn: „Zdrowiej znaczy efektywniej - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miasta Żory”  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy  dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 361 158,75 zł z czego 306 984, 93 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej zaś 10 834,77 zł dofinansowanie z budżetu państwa.

Celem projektu jest ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 249 pracowników urzędu poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Żory oraz poprawę ergonomii pracy jego pracowników. Niniejszy cel zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań i działań (zakup wyposażenia i sprzętu przekładającego się na poprawę ergonomii pracy, szkolenia dla pracowników i przedstawicieli pracodawcy ukierunkowane na poszerzanie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejsc pracy oraz stosowne działania prewencyjne) pobudzających dalszą aktywność zawodową pracowników. Wszystkie działania przewidziane w projekcie mają charakter prozdrowotny - ukierunkowany na zdrowie pracowników.

W ramach jednego z zadań w projekcie zakupione zostały 23 jonizatory powietrza, które zostaną umieszczone w biurach, tak aby zredukować ryzyko wystąpienia szkodliwych czynników zdrowotnych, będących przyczyną pojawienia się chorób układu wzrokowego, nerwowego i oddechowego. Przeciętnie na jedno pomieszczenie biurowe w Urzędzie Miasta Żory przypadają 3-4 stanowiska pracy, co powoduje nagromadzenie na stosunkowo niewielkiej powierzchni wielu sprzętów biurowych takich jak: komputery, monitory, skanery, kopiarki, niszczarki etc, które  są przepełnione jonami dodatnimi wytwarzając tzw. „elektrosmog”, przyciągającymi szkodliwe wirusy, bakterie, grzyby, kurz, które pracownicy wdychają każdego dnia. To z kolei wpływa na suchość powietrza, powodując szereg infekcji dróg oddechowych, infekcje oczu, problemy z zasypianiem i koncentracją. Jonizator ogranicza bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia, skutecznie wytrąca alergeny, roztocza, pyłki kwiatowe i roślinne. Jonizator powietrza korzystnie działa też na koncentrację oraz ma działanie antystresowe i regenerujące. Zakupiono jonizatory z wysokowydajnym systemem filtrującym.

Zakup jonizatorów powietrza dla urzędu miasta nie ma związku z planowanym zakupem oczyszczaczy powietrza do żorskich przedszkoli oraz żłobka. W tym zakresie przeprowadzono część z planowanych przez Urząd Miasta badań oraz analiz, dotyczących skuteczności takich urządzeń oraz zasadności ich zakupu. Nie udało się wykonać wszystkich analiz ze względu na zakończenie sezonu grzewczego. Przeprowadzone na terenie żłobka oraz przedszkola na os. Sikorskiego badania z użyciem czujników jakości powietrza wykazały, że stężenie pyłów zawieszonych w salach dla dzieci jest znacząco niższe niż na zewnątrz. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w pomieszczeniach, w których zastosowana została wentylacja mechaniczna. Na podstawie analiz przeprowadzonych w ostatnim tygodniu lutego 2019 r. wynika, że:
- w salach z wentylacja mechaniczną stężenie pyłów PM 2,5 było średnio o 40-60% niższe niż na zewnątrz,
- w salach z wentylacją grawitacyjną stężenie pyłów PM 2,5 było średnio o 15-50% niższe niż na zewnątrz.
Warto podkreślić, że skuteczniejsze działanie wentylacji mechanicznej, wyposażonej w odpowiednie filtry było szczególnie widoczne podczas dni, kiedy jakość powietrza zewnętrznego była gorsza.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej zależności zdecydowano o zakupie w najbliższej przyszłości 3 oczyszczaczy powietrza i przeprowadzeniu dalszych testów z ich wykorzystaniem w przedszkolach i żłobku. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja o tym, w których pomieszczeniach uzasadnione jest wykorzystywanie oczyszczaczy i może to przynieść wymierne efekty, a także ile takich urządzeń jest w naszym mieście potrzebnych.

 

 Urząd Miasta Żory

 

Najnowsze:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 20.01.2021 r.

W środę, 20 stycznia w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00.

Wynik konsultacji społecznych „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w mieście Żory”.

Komunikat TAURON Dystrybucja - zmiana adresu korespondencyjnego

Od stycznia 2021 roku firma TAURON Dystrybucja S.A. zmienia adres korespondencyjny, na który należy wysyłać korespondencję kierowaną do spółki.

Zarządcy nieruchomości, wynajmujący lokale mieszkalne oraz najemcy muszą złożyć informacje o stawkach czynszów

Przypominamy zarządcom nieruchomości, właścicielom, wszystkim wynajmującym lokale mieszkalne oraz najemcom lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie informacji dotyczących stawek czynszów najmu mieszkań.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu – 13.01.2021 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega, że na terenie województwa śląskiego, w tym także w Żorach, mogą wystąpić intensywne opady śniegu.

Przed wizytą w Urzędzie Miasta Żory należy umówić się telefonicznie

Od 27 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Żory obowiązują nowe zasady obsługi interesantów. Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet , korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Nie dotyczy to: zgłaszania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zgłaszania utraty dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich – te sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się.

Dokumenty można składać w skrzynkach podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Wyłącznie w przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru możliwe jest składanie dokumentów w biurach podawczych Urzędu Miasta.

Telefony kontaktowe do Urzędu Miasta Żory
Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.